Systemy liczbowe
Strona domowa
Zarys teoretyczny
Naturalny system dwójkowy
Kod uzupełnień do dwóch
Kod znak-moduł
Standard IEEE 754
System szesnastkowy
Ćwiczenia
Naturalny system dwójkowy
Kod uzupełnień do dwóch
Kod znak-moduł
Standard IEEE 754
System szesnastkowy
TEST

"Działania arytmetyczne w naturalnym systemie dwójkowym"

Podaj 2 liczby w naturalnym systemie dwójkowym:

=

Suma:

Liczby w naturalnym systemie dwójkowym dodajemy podobnie, jak w systemie dziesiętnym. Gdy po dodaniu dwóch cyfr uzyskujemy wartość niemożliwą do zapisania pojedynczą cyfrą, zachodzi tzw. przeniesienie. Odejmujemy wtedy od wyniku podstawę systemu, a do następnej (starszej) pozycji dodajemy 1. W przypadku liczb dwójkowych przeniesienie wystąpi już wtedy, gdy wynik dodawania dwóch cyfr jest większy od 1. Poniższa tabliczka dodawania obrazuje wyżej omówione zasady:

00 11
+ 0
+ 1
+ 0
+ 1
01 110

Przykłady:11111,01010011,010
+ 00001,000
+ 00001,011
100000,01010100,101

Różnica:

Przy odejmowaniu korzystamy z tabliczki odejmowania o następującej postaci:

01 1(1)0
- 0
- 0
- 1
- 1
01 01

Odejmując "0 - 1" otrzymujemy wynik 1 i "Carry" do następnej pozycji. "Carry" oznacza konieczność odjęcia 1 od wyniku odejmowania cyfr w następnej kolumnie. Identycznie postępujemy w systemie dziesiętnym.


Przykłady:11111,01010,010100
- 00001,000
- 01,101001
11110,01000,101011

Iloczyn:

Naukę mnożenia w systemie binarnym rozpoczynamy od zapoznania się z "tabliczką mnożenia":

00 11
* 0
* 1
* 0
* 1
00 01

Każdą cyfrę mnożnej mnożymy przez poszczególne cyfry mnożnika zapisując wyniki mnożeń w odpowiednich kolumnach. Działania są nawet prostsze niż w systemie dziesiętnym ponieważ wynik mnożenia jest zawsze jednocyfrowy. Na końcu dodajemy do siebie wszystkie cyfry w kolumnach.


Przykłady:10,101,111
* 01,01
* 110,1
1010
1111
0000 
0000 
1010  
1111  
+ 0000   

+ 1111   

011,00101100,0011

Iloraz:

Dzielenie w naturalnym systemie dwójkowym jest podobne do dzielenia w systemie dziesiętnym. Dzielimy dzielną przez dzielnik i wynik zapisujemy nad kreską. Następnie mnożymy otrzymany wynik przez dzielnik i dokonujemy odejmowania pod kreską. Obrazują to poniższe przykłady:Przykłady:101,1

  101

  10110  :100
100011  :111
 -100

    -111

    110
  111
   -100

 -100

 100
  000
 -100

 000

 

Wykonanie Radosław Kędzierski